McCain Privacy Policy

McCain Privacy Policy

Laatste aanpassing: 14 februari 2011 - McCain Foods België NV

Onze site is eigendom van, en wordt geëxploiteerd door en uit naam van McCain Foods Limited. Wij onderkennen dat vele bezoekers van onze website zich zorgen maken over de persoonlijke informatie die zij ons verstrekken, en over de wijze waarop wij deze informatie behandelen. Daarom hebben wij een Privacy Beleid opgesteld dat gericht is op deze zorgen. We zullen dit Privacy Beleid wellicht van tijd tot tijd aanpassen, controleer daarom de datum van de "laatste aanpassing" bovenaan dit document voor eventuele updates. McCain behandelt persoonlijke informatie op een wijze die consistent is met het beleid waaronder het is verkregen, tenzij McCain uw toestemming heeft dit op een andere wijze te doen. Het blijvend gebruik van onze site na het plaatsen van aanpassingen aan dit Privacy Beleid betekent dat u deze aanpassingen accepteert.

McCain onderkent haar verplichting aan haar klanten, gemeenschap en online bezoekers om zich te houden aan de hoogste standaarden van fatsoen, eerlijkheid en integriteit in al haar activiteiten. McCain is eveneens toegewijd aan de fundamenten van bescherming van consumentenrechten op Internet, m.n. van kinderen.

Welke informatie wij verzamelen
Op onze sites verzamelen wij geen persoonlijk identificeerbare informatie van individuen tenzij zij ons deze vrijwillig en bewust verstrekken. We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, teneinde u te kunnen laten deelnemen aan sommige programma’s, kortingsacties of andere promoties die we aanbieden op onze sites, en voor de doeleinden zoals onderstaand beschreven.

Waar wij uw persoonlijke informatie voor gebruiken
Wij gebruiken uw persoonlijke informatie:
(a) teneinde u de service te leveren die u opvraagt, inclusief het gebruik van uw e-mailadres en/of uw naam en telefoonnummer, om contact met u op te nemen in relatie tot het leveren van deze service;
(b) waar u nadrukkelijk toestemt met opvolging door McCain of met het laten opnemen in onze mailinglijst, om van tijd tot tijd contact met u op te nemen, voor het verzenden van de McCain nieuwsbrief, en
(c) voor doeleinden waarin u van tijd tot tijd kunt toestemmen.


Openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie

Wij delen de informatie die u ons verstrekt niet met iemand buiten McCain, behalve met aan McCain gelieerde derde partijen die hebben toegestemd uw persoonlijke informatie niet anders te gebruiken dan voor specifieke doeleinden, zoals voorgeschreven door McCain.

Persoonlijke informatie van minderjarigen
Belangrijke opmerking voor kinderen
Vraag eerst aan je ouders toestemming, voordat je je naam, adres, e-mailadres of andere persoonlijke informatie aan iemand op het internet geeft.

Belangrijke opmerking voor ouders
Verscheidene onderdelen van onze sites zijn gewijd aan merken die geheel of gedeeltelijk zijn gericht op minderjarigen. In de communicatie met minderjarigen is McCain bijzonder zorgvuldig in het beschermen van de persoonlijke privacy.

Momenteel verzamelen wij niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 14 op onze site. De bedrijfstakpraktijk schrijft voor dat het verboden is voor websites gericht op kinderen onder de 14, deelname te bedingen van kinderen in een activiteit waarbij het kind meer informatie verstrekt dan redelijk gezien noodzakelijk is. Wij sluiten ons volledig aan bij deze richtlijn.

Echter, we staan wel toe dat minderjarigen boven de 14 jaar met ons communiceren via e-mail, deelnemen aan wedstrijden en zich registreren voor promoties, nieuwsbrieven en andere gelijksoortige zaken. Hierbij wordt uw kind gevraagd ouderlijke informatie te verstrekken waarin uw toestemming wordt gevraagd om dit te mogen doen.

Als de ouder een minderjarig kind toestaat aan een wedstrijd mee te doen en het kind wint, nemen we contact op met de ouder (niet het kind) voor overige voor bezorging van de prijs benodigde persoonlijke informatie.

Verwijdering van Persoonlijke Informatie
Individuen die persoonlijke informatie verstrekken aan McCain, kunnen op elk moment een schriftelijk verzoek indienen voor verwijdering van deze informatie uit onze database door een brief te versturen aan:

McCain Foods
T.a.v. afdeling Marketing
Postbus 43
2130 AA Hoofddorp
 
Cookies
McCain kan "cookie"-technologie gebruiken om niet-persoonlijke informatie te verkrijgen van haar online bezoekers. Cookies zijn informatiebestanden die de webbrowser op uw computer plaatst als u een website bezoekt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar kunnen zo worden ingesteld dat ze deze niet accepteren of dat ze aangeven zodra een cookie verzonden wordt. We verkrijgen geen persoonlijke informatie in dit proces, noch verstrekken wij deze informatie aan derde partijen. Cookies staan ons toe uw gebruikersinterface aan te passen aan uw voorkeuren, teneinde het navigatieproces te versnellen en de site-ervaring efficiënter te maken. Als uw browser is ingesteld om cookies te weigeren, zult u deze kenmerken van onze sites niet kunnen gebruiken.

We gebruiken een tijdelijke sessie-cookie om u in staat te stellen onze boodschappenmand te gebruiken en sommige van onze spelletjes te spelen. Deze tijdelijke cookies worden gewist zodra u uw browser afsluit. Een ander type cookie kan ook door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Als u inlogt, vertelt dit cookie u, dat u ons al eerder heeft bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. We gebruiken het cookie om ons te helpen site-kenmerken te herkennen waarin u het meeste interesse heeft, zodat we u hiervan meer kunnen voorzien.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn informatiebestandjes die op je computer geplaatst worden en de analyse mogelijk maken van je gebruik van de website. De informatie die deze cookie opslaat over je gebruik van deze website (inclusief je IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Google kan deze gegevens eventueel overdragen aan derden als Google daartoe wettelijk wordt verplicht of in zoverre de gegevens door derden worden verwerkt in opdracht van Google. Google zal in geen geval je IP-adres koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt vermijden dat cookies op je computer worden opgeslagen door je browser op gepaste wijze in te stellen; we wijzen je erop dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website verklaar je dat je akkoord gaat met de verwerking van bovenvermelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Links
Onze sites kunnen links bevatten naar andere sites. We doen ons uiterste best alleen links te maken naar websites die onze hoge standaarden voor fatsoen, eerlijkheid en integriteit delen. We doen ons best om er zeker van te zijn dat deze links veilig zijn voor kinderen, maar de praktijken m.b.t. privacy en gegevensverzameling op enige site waarnaar gelinkt wordt, staan buiten McCain en vallen niet onder ons Privacy Beleid. Andere websites, die materiaal bevatten dat niet geschikt is voor kinderen, kunnen naar onze sites linken zonder McCain’s kennis of toestemming. McCain heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het beleid of de acties van deze websites. Kinderen moeten altijd toestemming vragen aan een ouder, voogd of andere volwassene voordat naar een andere site gelinkt wordt.

Samenvatting
Zoals in onze andere zakelijke activiteiten, benadert McCain onze communicatie via Internet met respect voor en toewijding aan individuele privacyrechten, en met zorg en respect voor de verscheidene gevoeligheden van onze kinderconsumenten. Wij steunen actief zelfregulering van deze nieuwe omgeving om marketeers die verantwoord met informatie omgaan het recht te geven alle communicatiemedia te gebruiken om met haar consumenten te communiceren.